Global undervisning nr. 22 (2004)

Tema: 

ABC - Skolegang verden rundt

Undervisningsideer til 0.-3. klasse

 

Vi går i skole

Børn går i skole over hele verden. På mange skoler kloden rundt lærer de nogle af de samme færdigheder, bl.a. sange, lege, eventyr, remser, alfabetet og tallene.

Men mange ting er også forskellige fra skole til skole og fra land til land: antallet af børn i klasserne, klasseværelsets indretning, skolens udstyr, børnenes påklædning, disciplinen, arbejdsopgaverne og undervisningsmaterialerne.

Der er også forskel på hvad de lærer, og måden de lærer på. Det er heller ikke alle børn i verden der kommer i skole: ifølge FN er 120 millioner børn i den skolemodne alder ikke i skole, bl.a. pga. fattigdom.


Formål: At bevidstgøre børnene om forskelle og ligheder i børns skolegang og vilkår rundt om i verden. At bruge børnenes indlevelsesevne og skabe empati, fx ved på egen krop og sjæl at mærke hvilken betydning undervisnings-, samværsformer og disciplin har.

Fag: Opgave 1: dansk og formning. Opgave 2: alle fag. Opgave 3: dansk og natur/teknik.

Tidsforbrug: Opgave 1: en uge. Opgave 2: en eller flere hele skoledage. Opgave 3: en dobbelttime.


Aktiviteter

1. Hvordan ser en skole ud?

bulletLav en liste over de ting du tror er ens for skolebørn i hele verden.
bulletLav en liste over de ting du tror er forskellige.
bulletHvordan kan en skole se ud forskellige steder i verden? Tegn forskellige typer af skoler.
bulletHæng alle billederne op. I skal nu skiftes til at fortælle hvordan I tror det er at gå i skole de forskellige skoler.
bulletDigt historier om børn i skole i forskellige lande.

 

2. En skoledag i Afrika

Bed alle børnene have det samme tøj på i skole, fx hvid T-shirt og blå bukser. Det er deres skoleuniform.

Lad børnene stille op ude i skolegården.

Start med at synge nationalsangen. Eksercer med børnene ti minutter, fx med en kæp i hånden. Marcher rundt i gården. Hold stram disciplin. Alle børnene hilser på læreren i kor. “Godmorgen børn”, “Godmorgen hr. eller fr. lærer”. Brug titler og efternavne ved hvert svar.

Gå ind i klassen hvor alle stole og borde er fjernet. Nogle bænke fra gymnastiksalen er sat ind i stedet. Børnene står ret ved bænkene, sætter sig ned på kommando – ikke alle kan få plads så nogle må sidde på gulvet. Sid ret med hænderne i skødet. Ingen må snakke i timen!

Undervisningen foregår nu ved håndsoprækning. Læreren underviser, og børnene svarer i kor/gentager. De rejser sig op før de svarer. Efter en tekst er gennemgået laves en test.

Syng og lær remser, skriv på tavlen, brug et pegebillede, osv.

Demonstrer afstraffelsesformer: ligge på knæ med rank ryg, slag i flad eller lukket hånd med lineal, spanskrør over ryggen, fejning af gulve, lugning af bed osv.

Få evt. besøg af en gæstelærer fra et afrikansk land – se fx foredragsdatabasen www.levendeord.dk.

I frikvarteret: Leg forskellige lege fra Afrika.

 

3. Hvorfor går du i skole?

bulletLav en fællesliste over de ting I synes det er vigtigt at alle børn skal lære i skolen.
bulletDiskuter hvorfor I skal gå i skole – hvad sker der med børn som ikke kommer i skole?
bulletFind på grunde til at nogle ikke går i skole.

Få mere inspiration fra bl.a. www.ibis.dk/verdeniskole og www.unicef.dk (Børn & unge).

 

 


Forsiden af Global Undervisning nr. 22

 

Aktuelt emne:
Introduktion

Undervisningsideer:
0.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse

Materialer og links:
0.-3. klasse
0.-7. klasse
7.-10. klasse
Læreren