Definitioner  
Demokratiopfattelser  
Folkestyret  
Grundloven  
Grundlovsanalyse  
   Gæsterne  
Kommunen  
Kvinders stemmeret  
Myter
  
Om demokrati  
 
Politiske rettigheder  
 
Stemmeret  
Unge & demokrati  
  

 

 

 

Definitioner

- Hvad de har sagt om demokrati

Demokrati er et meget omfattende begreb uden facitliste med endegyldige rigtige og forkerte svar. Nogle forskere mener, at den generelle definition af demokrati er så vag, at stort set alle politiske systemer kan kaldes demokratiske. Selve ordet "demokrati" kommer fra det gamle Grækenland, og det kan oversættes med "folkestyre". 

Georg Sørensen fra Århus Universitet mener, at man kan tale om en snæver og en bred forståelse af demokrati. 
Den snævre forståelse er, at befolkningen selv vælger sine ledere gennem frie og lige valg.
Den brede forståelse inddrager alle aspekter af menneskers tilværelse, socialt, økonomisk og politisk. Demokrati er, når mennesker frit og på lige vilkår kan tage beslutning om alle forhold, der vedrører deres liv.

Hvordan man opfatter og praktiserer demokrati er meget afhængigt af, hvor man befinder sig i verden: kultur, livsbetingelser og gældende værdier. 

Her er et udpluk af de mange ting, der er blevet sagt om demokrati gennem tiderne:

"Mange styreformer er blevet afprøvet, og vil blive afprøvet i denne verden af synd og sorg. Ingen forestiller sig, at demokrati er perfekt eller hele vejen igennem klogt. Faktisk er det blevet sagt, at demokrati er den værste form for styre bortset fra alle de andre former, der er blevet prøvet i tidernes løb."
Winston Churchill (1874-1965), britisk premierminister 1940-45

"Et perfekt demokrati er den mest skamløse ting i verden."
Edmund Burke, (1729-1797) britisk statsmand

Foto: MS, Jesper Heldgaard"Demokrati er et regeringssystem, hvor politikere har magt til at lede det. Magt, der er givet af folket og begrænset af det selv samme folks ønsker."
Sofonea Shale, Lesotho, 1999

"Demokrati er at træffe beslutninger ved folkelig deltagelse. Regering for folket af folket."
Gladys Maseko, Zimbabwe, 1999

"Demokrati er frihed til at leve, til at udtrykke ideer, have mulighed for en åben dialog såvel som ligelig fordeling af ressourcer. Der bør være et miljø af respekt for andre, deres kultur og værdier."
Prem Timsina, Nepal, 1999 

"Demokrati, en styreform, der tillader og respekterer den folkelige vilje. Med andre ord, folkets kollektive vilje bestemmer regeringens begivenheder, handlinger og beslutninger."
David Makali, Kenya, 1999

"Demokrati er noget, den vestlige verden har opfundet for at undertrykke de fattige lande."
Saddam Hussein, 1991, irakisk præsident 1979-

"Demokratiets ånd kan ikke indpodes udefra. Det skal vokse indefra."
Indira Ghandi, (1917-1984), indisk premierminister 1966-77 og 1980-84

"Kunsten i et demokrati er at værdsætte og give plads til forskellighed."
Francois Grin, Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål i Flensborg, 1999