På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Anmeldelse af "Når mennesker mødes"

Anmeldt af Kaare Øster, Professionshøjskolen  CFU, Århus, 2005 i Folkeskolen.

»Forskellighed er vores styrke. Vores børn er interkulturelle«. Inspirationshæfte til interkulturel undervisning af Lene Godiksen, Lotte Ærsøe, Ellen Farr og Carsten Skjoldborg, 2004.

»Forskellighed er vores styrke. Vores børn er interkulturelle«. Citatet stammer fra det
bolivianske undervisningsministerium, og i indledningen til dette fremragende idekatalog
bruges det som forbillede for Danmark i bestræbelserne på at gøre danske elever ægte
tværkulturelle.
Hæftet henvender sig til underviseren og hans planlægning. Det indledes med perspektiverende
artikler om begrebet interkulturel forståelse og tværkulturelle kompetencer, og de lægger op
til hæftets egentlige styrke: En række grydeklare og niveaudelte øvelser, der kan anvendes
direkte i klassen eller bearbejdes yderligere i den konkrete planlægning. De fleste forslag
til aktiviteter er tiltænkt undervisning på de ældste klassetrin, men der er også nogle stykker
til de yngste og mellemste.
For hver øvelse beskrives, hvordan et undervisningsforløb kan gribes an, og her er både
aktivitetsforslag og oplæg til spørgsmål, rollespil og diskussioner. Nogle er direkte
formuleret til eleverne, mens andre er instruktion til læreren. Her behandles emner som
forskellighed, rødder, normer, værdier, holdninger, familieroller, det gode liv, venskab,
mangfoldighed, kulturmødet, fordomme, skyld, ansvarlighed og meget andet. Endelig refererer
et afsluttende kapitel, hvad kendte og ukendte fremmede mener og har ment om Danmark og danskerne.
Umiddelbart virker hæftets opbygning noget uoverskuelig og kunne have haft glæde af en
nøjere grafisk tilrettelæggelse, men da det netop er en idegiver, kan man som underviser
hurtigt bladre sig frem til det klassetrin eller det emne, der vil være aktuelt at arbejde med.
Idekataloget med mængder af samtale- og handlingsorienterede aktiviteter er alle pengene værd,
og oven i købet kan indholdet også hentes som pdf-filer her fra hjemmesiden

- og husk: kulturforståelse fremmer samtalen
 

Hent materialet her Når mennesker mødes udgivet i Evam projektet. 2004

 

Vi anbefaler

De bedste nyheder