På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Anmeldelse af "Mod alle odds"

Anmeldelse af Ellen Farr, Globalskole.dk.

"Mod alle odds" er et web-baseret videns- og erfaringsspil for unge. Her kan du opleve at være flygtning og være tvunget til at forlade dit eget land. Spillet er produceret af UNHCR og Dansk Flygtningehjælp juni 2008.

I "Mod alle odds" er du tvunget til at forlade dit hjem, fordi du er forfulgt, og rejse ud til en usikker fremtid i et andet land. Du står over for en anden kultur og et nyt sprog, og du må gøre dit bedste for at genopbygge dit liv i et fremmed land.

Undervisning

"Mod alle odds" er beregnet til undervisning i bl.a. samfundsfag, historie og geografi. Der er lærervejledning til spillet på www.modalleodds.org.

Flygtningehjælpen har udviklet et nyt onlinespil bygget over rollespils ideen, hvor du selv gennemprøver nogle af flygtningens vilkår. Først kan man gennemleve de vanskelige forhold i et land, hvor forskellige befolkningsgrupper kommer under pres og hvor friheden til at tænke, tale eller tro anfægtes. Hvor soldater/eller politi uden varsel møder op og tager dig med til afhøring. Eleverne stilles de mange svære spørgsmål, som man tvinges til at skulle svare på ofte mod ens overbevisning for at undgå tæv. Der er flere situationer og niveauer, som man gennemprøver.

Dernæst oplever man situationer i grænselandet, mens man er på flugt, hvor man ikke kan finde et sted at overnatte, ikke forstår sproget, ikke kan finde tolken. Sidste fase er tilværelsen som asylansøger og lovlig akcepteret i det nye land, hvor man heller ikke er så velkommen eller forstår alt det, der foregår.

En meget informativ og lærerig ide. Til hver situation man gennemlever, ligger der mange baggrundslinks og informationer, så man kan blive meget klogere på flygtningenes situation og vilkår. Det er pædagogisk godt opbygget og egnet fra de mellemste klassetrin og opad.

Desværre er flowet i spillet lidt langsom, og man går lidt i stå, fordi der dels mangler returtaster og escape knapper eller for få valg muligheder. Ligesom der mangler mulighed for at finde forklaringer inde de enkelte forløb, så man hurtigere kan skifte eller vælge et nyt niveau i spillet.

Derved bliver "Mod alle odds" mere et undervisnings-/informativt redskab om flugt og flygtninge end et egentligt fængende spil - og det er vel også meningen !

Vi anbefaler

De bedste nyheder