Dansk kaffetørst  
Dyrkning  
Elefantmærket  
Forarbejdning  
Forbrugsmønstre  
Kaffe som livsstil  
Kaffefakta  
Kaffens historie  
Kaffens vej  
Krisen i Nicaragua  
Krisens årsager  
Markedskollaps  
Politisk forbrug  
Prisaftaler  
Prisdannelse  
Nicaragua: fakta  
Nicaragua: handel  
Nicaragua: kort  
  


 


 

 

Elefantmærket

Om Max Havelaar mærkningen
Max Havelaar er garantimærket for bæredygtig handel, som Ø-mærket er det for økologi. Det betyder, at man som forbruger kan være sikker på, at indholdet i pakken lever op til nogle minimumskriterier for den måde, varen er blevet til på. Kaffe, te, bananer og andre produkter, der bærer Max Havelaars elefantmærke, er produceret under synligt bedre betingelser og afregnet til en anstændig pris.

Bønder
Småbønder, der ønsker at komme med i mærkningsordningen, skal danne en andelsforening, som kan levere store partier kaffe. Max Havelaar-ordningen garanterer dem en anstændig pris, der betyder, at uanset hvad der sker på verdensmarkedet, kan prisen aldrig blive lavere end den mindstepris, som FN har beregnet, det reelt koster at dyrke råvaren - samt en merpris oveni.

Betingelserne for at være med i andelsforeningen er blandt andet, at bønderne driver familielandbrug og som hovedregel ikke har fast, fremmed arbejdskraft ansat. De fleste bønders forbedrede indtægt går til mad hver dag, rent vand og adgang til basale sundhedsforanstaltninger.

Men de bruges også til at styrke og udvikle andelsforeningen, for en del af overskuddet bruges til fælles gavn; nogle foreninger har fx valgt at bygge en butik, klinik, skole eller købe en skolebus. Andre investerer først i forbedring af dyrkningsmetoder.

Miljø
Max Havelaar-mærket er ikke et miljømærke. Det handler først og fremmest om menneskers ve og vel. Men tingene hænger sammen, så derfor arbejdes der også for at forbedre det miljø, som kaffen dyrkes i. Omlægning til økologisk drift kræver tid. Tid til at få opbygget den økonomi og den viden, der er nødvendig, og tid til omlægning af produktionen. Når bønderne når så langt, at de kan omlægge til økologisk dyrkning, sikres de i Max Havelaar-ordningen en merpris for deres varer. Bønderne er selv ansvarlige for at få deres produktion kontrolleret og mærket iflg. reglerne for økologisk produktion. Er kaffen økologisk dyrket, vil den derfor som alle andre varer være mærket med Ø-mærket. Derfor findes der varer, der både er Max Havelaar- og Ø-mærkede.

Kontrol
Hver andelsforening og plantage, der er med i ordningen, kontrolleres årligt. Alt ved salg og kriterier tjekkes, og kontrollanten har samtaler med en lang række af bønderne for at sikre sig, at det ikke kun er ledelsen, der efterlever den arbejdsplan, som andelsforening eller fællesråd er blevet enige om.

De vestlige importører er forpligtet til at købe råvarerne direkte hos de andelsforeninger og plantager, der er med i ordningen. Dette kontrolleres også. Derfor ved vi, at alle penge kommer direkte ud til bønderne uden nogen omveje. Både importører, plantager og andelsforeninger, skal desuden aflægge et kvartals- og årsregnskab. På dét område er Max Havelaar-konceptet bureaukratisk. Til gengæld giver Max Havelaars elefantmærke forbrugerne garanti for, at kravene opfyldes, og at andelsforeninger og fællesråd fungerer.