Dansk kaffetørst  
Dyrkning  
Elefantmærket  
Forarbejdning  
Forbrugsmønstre  
Kaffe som livsstil  
Kaffefakta  
Kaffens historie  
Kaffens vej  
Krisen i Nicaragua  
Krisens årsager  
Markedskollaps  
Politisk forbrug  
Prisaftaler  
Prisdannelse  
Nicaragua: fakta  
Nicaragua: handel  
Nicaragua: kort  
  


 


 

 

Nicaragua - fakta

Befolkning:
Ca. 5 mill. med en årlig vækst på 2,6%. Heraf bor 56% i byerne. Bybefolkningen vokser med 3,4% om året. Ca. 10% hører til de oprindelige folk Miskitoer, Sumoer og Ramaer, der alle bor på østkysten. Spansk er officielt sprog, men derudover tales der en række oprindelige sprog på østkysten.

Geografi:
Arealet er på 121.400 km2, hvoraf 20% er opdyrket. Hovedstaden Managua ligger i det vulkanske lavland ved Stillehavet mellem to store søer. Andre større byer er: Leon, Estelí, Matagalpa og Ocotal. Nicaragua er administrativt inddelt i regioner, provinser og kommuner. Østkysten, der primært består af store, spredt befolkede regnskovsområder, er inddelt i to selvstyrende regioner. Landet ligger på en skillelinie mellem flere kontinentalplader, så det rammes ofte af jordskælv. Flere af vulkanerne er endnu aktive. Derudover rammes især østkysten som regel hvert år i oktober til november måned af orkaner af varierende styrke. Den mest kendte i de seneste år er orkanen Mitch, der i 1998 dræbte omkring 3000 mennesker og ødelagde store dele af landets infrastruktur og landbrugsproduktion. Nicaraguas undergrund indeholder guld, sølv, kobber, wolfram, bly og zink.

Sociale forhold:
Nicaragua er det fattigste land i Mellemamerika. 60% af befolkningen lever i fattigdom, heraf 27% i ekstrem fattigdom. Den gennemsnitlige levealder er på 69 år, og børnedødeligheden er 34 ud af 1000 levendefødte børn. 12% af børn under fem år er fejlernærede. 31% af befolkningen på 15 år og opefter er analfabeter. 34-40% af alle familier har en kvinde som familieoverhoved og eneforsørger. 79% af befolkningen har adgang til rent vand.

Politik:
Nicaragua er en demokratisk republik med præsidentstyre og forholdstalsvalg til parlamentet, kommunerne og de selvstyrende regioner på østkysten. Siden diktatoren Somoza blev væltet i 1979, har landet haft tre regeringer. Fra 1979-90 var landet ledet af den venstreorienterede sandinistbevægelse, FSLN, ledet af Daniel Ortega. I 1990-96 var der en konservativ samlingsregering, og fra 1996 er landet blevet regeret af det liberale parti, PLC. Ved seneste præsidentvalg i november 2001 vandt Enrique Bolaños.

De politiske omvæltninger i landets historie har efterladt en række stridsspørgsmål om ejendomsretten til jorden. En langsom løsning af konflikterne hæmmer udviklingen i produktion og investeringer. Ifølge det danske Udenrigsministerium er ytringsfriheden velfunderet, og staten udøver ikke systematisk undertrykkelse af enkelte befolkningsgrupper. Der er dog rapporter om krænkelser af menneskerettighederne på landets politistationer.

Økonomi:
Bruttonationalindkomsten pr indbygger er 420 US dollars. 38% af eksportindtægterne går til afbetaling på udlandsgælden. Udviklingsbistanden udgør 18% af Nicaraguas bruttonationalprodukt og udgør 119 US dollars pr indbygger. Inflationen er på 11,6% og har været stabil i en årrække. Godt halvdelen af befolkningen er enten arbejdsløs eller underbeskæftiget. 44% af landbrugsjorden er udstykket til småbønder. Landbruget udgør 32,3% af bruttonationalproduktet, industrien 22,6% og servicefag 45,1%.