På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Introduktion til lærermenu

Information om Lærermenuen

Baggrund.
Via lærermenu præsenteres undervisningsmaterialer og artikler om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er ovetaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk.

Se i øvrigt under Links , hvor der er henvisning til mange sites med yderligere undervisningsmaterialer og baggrundsstof.

Den internationale dimension er skrevet ind i de nye Fælles mål II , som opdateres for tiden.

Materialesamlinger
Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. Det ligger imidlertid også under Materialesamlinger i lærermenuen.

Pædagogiske metoder
Under denne overskrift har vi samlet beskrivelser af forskellige pædagogiske undervisningsmetoder, som kan bruges i mange forskellige faglige sammenhæng og til forskellige klassetrin.

Materialeidéer Endeligt samler vi præsentationer af nyt materiale, anmeldelser og annoterede lister over undervisningsmateriale, f.eks. til forskellige klassetrin.

Iøvrigt
Kig under Spørgsmål /FAQ for øvrige tvivlsspørgsmål.

Bidrag modtages.
Vi modtager gerne bidrag: Artikler, undervisningsidéer, anmeldelser eller forslag til materialer og links. Vi vil forholde os kritisk til det materiale, vi modtager og bringe det, vi mener undervisere kan bruge med angivelse af kilde. Send indlæg eller forespørgsler til den ansvarshavende redaktør, Ellen Farr

Vi anbefaler