På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Under baggrundsmateriale har vi artikler, som bl.a. omhandler:

  • Globale perspektiver
  • Interkulturelle kompetencer.

Divergerende kultursyn

På baggrund af en ældre artikel af Mogens Mogensen er her sammenskrevet en oversigt over forskelle mellem især den vestlige kulturopfattelse og andre kulturers syn på diverse begreber.

Læs mere: Divergerende kultursyn

Muslimske opdragelsesprincipper

Nogle brikker til forsøg på at give indsigt i nogle fællestræk i muslimske opdragelsesprincipper, som jeg har fået dem fortalt af muslimske venner og kolleger.  Der er selvfølgelig mange afvigelser og opfattelser. og sammenskrivningen er mit ansvar.

Læs mere: Muslimske opdragelsesprincipper

Romafolket

For de europæiske Romaers værdighed: Roma Pride!

Fortvivlelse og træthed kunne til sidst have fået overtaget. Forfølgelserne af Romaer, Sigøjnere eller hvad de bliver kaldt, har jo stået på i århundreder. De firkantede fordomme, der slår ned på dem, kommer fra ældgammel tid og har holdt sig på trods af demografiske og politiske ændringer. Måske ville det være illusorisk at tænke på at normalisere sådan en situation, der kunne synes håbløs. På mange måder synes de voldelige overgreb mod Romaerne i Europa endeløse og vanskelighederne med at få dem inkluderet uoverskuelige.

Romamanifestet 2012, Oversættelse Marianne Olsen SOSmodRacisme

Læs mere: Romafolket
Side 1 ud af 2