På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Materialet herunder indeholder masser af konkrete undervisningsøvelser, der kan benyttes i undervisningen i forbindelse med gennemgang af forskellige emner.

Men det er også tænkt til den lærer, der vil ind bag de idéer og øvelser, som indgår under de forskellige klassetrin.

De 8 gyldne

Visionen med De gyldne 8: Glade børn lærer bedst

De gyldne 8 er kompetencer og elevforventninger som indgår i elevplaner, skole-hjem samtaler og forældremøder fra august 2014. Målet med De gyldne 8 er, at de skal være med til at løfte læring og trivsel for alle som en fælles ramme og værdi på Gåsetårnskolens forskellige geografisk spredte afdelinger: Elever og forældre vil opleve genkendelighed og sammenhæng.

Udarbejdet af Katrina Kuhre, Gåsetårnsskolen, Vordingborg

Læs mere: De 8 gyldne

Handelsleg

Handelsleg er et spil, som demonstrerer forskelle mellem rige og fattige landes råvarer og produktionsvilkår og de ulige globale handelsbetingelser.

Spillet belyser, at landene er gensidigt afhængige af hinanden, men at udviklingslande har en dårligere position i udgangspunktet. Spillet egner sig til opfølgning på et tema om handel og forhold mellem i- og ulande.

Målgruppe: 8-10 klasse og ungdomsuddannelserne.
Fag: Samfundsfag, geografi og historie.

Kilde : Aktivitetsmappe udgivet af Det økumeniske Fællesråd, her gengivet med tilladelse af kirkernes verdensråd.

Læs mere: Handelsleg

Teaterøvelser til inspiration

Teater-øvelser

Samlet af Ærø Folkehøjskole, sommerkursus, 1999, teaterværksted
Lærer/instruktør: Jon Erik Jørgensen og Ib Nyholm (stemmeøvelser og kursusleder)

Øvelserne er gode til at skabe interaktivitet og samarbejde i en klasse

Læs mere: Teaterøvelser til inspiration

Hvem er jeg ? Lagkageøvelser

Formålet er, at få eleverne til at se hvilke ting, der har betydning for, hvem man er. Hvilke erfaringer og interesser som påvirker ens såkaldte kulturelle filter, dvs. de briller, man ser verden igennem.

Øvelsen er velegnet som udgangspunkt for en forståelse af både ens egen identitet og af ens kammerater.

Målgruppe: (I) er til indskolingen og (II) til større børn og voksne.

Udarbejdet af Ellen Farr

Læs mere: Hvem er jeg ? Lagkageøvelser

Demokrati øvelser og metoder til undervisning om demokrati

Læreren kan vælge at arbejde med nogle af de følgende øvelser for at spore eleverne ind på at skulle arbejde med demokrati og indarbejde demokratiske kommunikationsmetoder som kan bruges i andre tema sammenhæng.
Der arbejdes med at udvikle elevernes argumentionsevner, som de skal bruge i et demokratisk samfund. De skal kunne gennemskue argumenter og selv kunne argumentere, de skal stille forslag og vælge.
Øvelserne er samlet til brug  fortrinsvis i overbygningen af Ellen Farr

Læs mere: Demokrati øvelser og metoder til undervisning om demokrati

På opdagelse i dig selv og andre

Øvelsen går ud på at hjælpe eleverne til at værdsætte deres egne kvaliteter og styrkesider, lige så vel som deres kammeraters, for at skabe en positiv grobund for også at kunne forstå andre med anderledes kvaliteter og værdier.

Særlig velegnet til mellemtrinnet.

Læs mere: På opdagelse i dig selv og andre

Storyline

- en metode til indlevelse.

Storyline er god til emner, hvor det er centralt at sætte sig ind i andre menneskers dagligdag, handlingsmønstre, tanker og følelser - som de er betinget af deres livssituation.

Man kan arbejde med storyline på alle klassetrin. 

Læs mere: Storyline
Side 1 ud af 3