Formålet for globalskole.dk er, at:

  • kvalificere undervisningen om globale dimensioner og interkulturelle forhold.
  • medvirke til at klæde unge på til at begå sig i en multikulturel verden
  • samle og udvikle undervisningsmaterialer til brug for lærere.
  • tilvejebringe en platform for udvikling og formidling af nye, gode og inspirerende undervisningsmaterialer.
  • at skabe en levende og inspirerende hjemmeside i dialog med brugerne