Debat indeholder artikler om aktuelle emner skrevet af forskellige bidrags ydere. Synspunkterne er ikke nødvendigvis redaktionens  men vinkler vi mener er relevante i undervisningen. Formålet er således mindre med fokus på faglige tilgange og mere på, hvordan forskellige emner kan bruges i undervisningen  i Danmark og bidrage til en forståelse af hvad og hvem der omgiver os- gerne med en global eller interkulturel vinkel.

Globalt Fokus position om den globale dimension

Position omkring
DEN GLOBALE DIMENSION I UDDANNELSERNE 
Ved at styrke den globale dimension i de danske uddannelser, kan vi klæde danske børn og unge på til at kunne navigere i en global verden, til at forstå sig selv og deres rolle i verden og give dem kompetencer til at handle.

Globalt Fokus’ vision er: ”At danne globale medborgere med kompetencer til at engagere sig i og sikre en retfærdig og bæredygtig verden”.  Det kræver viden om miljømæssige og menneskelige konsekvenser af vores valg, viden om krige, konflikter, konflikthåndtering og kulturelle forskelligheder. Samtidig kræver det indsigt i livsvilkår forskellige steder i verden, i global økonomi og politik og i menneskerettigheder.   
Vi lever i en multikulturel og globaliseret verden. Det stiller os over for både udfordringer og muligheder og fordrer en prioritering af den globale dimension i de danske uddannelser:  
 De udfordringer, vi som mennesker og samfund har og får, antager i højere og højere grad global karakter. Den globale ulighed vokser dagligt og problemstillinger som krige, migration, flygtningestrømme og klimaudfordringer påvirker hele verden. Globale problematikker har brug for mangesidige og nuancerede tilgange og løsninger.   
 En globaliseret verden er karakteriseret ved en høj grad af engagerende fællesskab. Vores handlinger som borgere og samfund påvirker mennesker og miljø verden over.  En bæredygtig udvikling med større lighed for alle kræver, at mennesker har indsigt i globale problemstillinger. En global dimension i uddannelserne kan bidrage til en sådan udvikling.   
 En styrkelse af den globale dimension i uddannelserne vil hjælpe Danmark med at leve op til vores ansvar for at sikre en lige, retfærdig og bæredygtig verden. Det ansvar har vi forpligtet os til ad flere omgange, eksempelvis idet vi skrev under på Maastricht deklarationen i 2002 og, Lissabon deklarationen i 2007. Danmark var i 2015 med til at vedtage FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der ligeledes forpligter os til, at tage ansvar for, og engagere os, i verdens bæredygtige udvikling.   
Globaliseringen åbner nye muligheder, som vi skal ruste danske børn og unge til at navigere i. Både for deres egen skyld, for hele det danske samfunds skyld og for verdens skyld. Danmarks rolle i verdenssamfundet kan kun blive styrket af, at dets borgere er i stand til at begå sig på et i stigende grad multikulturelt og globalt arbejdsmarked, og at børn og unge besidder interkulturelle kompetencer og en global forståelse.  


DEN GLOBALE DIMENSION I PRAKSIS Globalt Fokus efterlyser en systematisk national indsats, der tager globaliseringens muligheder og udfordringer alvorligt, og at disse inddrages i og er udgangspunkt for børns og unges dannelse. Vi opfordrer til, at beslutningstagere på alle niveauer i og omkring uddannelsessektoren – praktisk og politisk - prioriterer globale perspektiver i undervisningen.   
Globalt fokus arbejder indgående med globale perspektiver i undervisningen, og vi står klar til at hjælpe med viden om, hvordan vi giver unge globale kompetencer. Vi har konkrete erfaringer og anbefalinger fra vores arbejde og gode eksempler på, hvordan vi kan understøtte uddannelsesinstitutionernes globale praksis.  

Globalt Fokus  -  Rysensteensgade 3, 3  -  1564 København V  -  www.globaltfokus.dk  -  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Aktuelle emner

 • Klædt på til verden

  - en håndbog til undervisere om interkulturel kompetence.

  Ny lærebog af Ellen Farr, Lilian Rhode og Lone Smidt , Geografforlaget, april 2009. Se også Brochuren for "klædt på til verden"

 • Verdensbørn

  Her møder vi børn fra hele verden gennem børnenes fortælling og deres billeder og tegningerne.

  Gennem filmklip møder vi børn fra Sydafrika, Cambodja, Vietnam, Thailand, Burma, Indien og Nepal, samt Grønland, Føræerne og Danmark. Materialet er beregnet til indskoling og mellemtrinnet.

  Se det omfattende materiale om verdenens børn.

 • Klima

  Talk klima

  Undervisningsmateriale målrettet 8.-10. kl. fra Dansk Røde Kors 2008. Se Røde Kors' materiale

 • Flygtninge

  Undervisningsforløb om flygtninge, årsager og vilkår.

  Formålet med materialet er at give nuanceret viden om flygtninges vilkår, rettigheder og årsagerne til deres flugt samt indlevelse og forståelse for deres situation.

  Se materialet om flygtninges vilkår..

 • Verdensmåls quiz

  Prøv din viden om FNs nye verdensmål for en bæredygtig udvikling.

  Se quizzen.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com