Debat indeholder artikler om aktuelle emner skrevet af forskellige bidrags ydere. Synspunkterne er ikke nødvendigvis redaktionens  men vinkler vi mener er relevante i undervisningen. Formålet er således mindre med fokus på faglige tilgange og mere på, hvordan forskellige emner kan bruges i undervisningen  i Danmark og bidrage til en forståelse af hvad og hvem der omgiver os- gerne med en global eller interkulturel vinkel.

Undervisning i medborgerskab

Artiklen argumenterer for nødvendigheden af børn og unges udvikling af interkulturelle og demokratiske kompetencer.

Vi lever i en globaliseret verden hvor vores demokrati og samfundssystem er afhængigt af, at vi vil være i stand til at uddanne vores børn og unge til at begå sig i den på ansvarlig, solidarisk og fremsynet måde—at blive gode medborgere og verdensborgere. Væsentlige kompetencer er her interkulturel og demokratisk kompetence.

af Ellen Farr

 

For at ruste vores børn og unge til at tage aktiv del i samfundsudviklingen er det nødvendigt at undervisningen skaber sammenhæng mellem individet, det lokale/nationale og det globale samfund.
Det er en af skolens vigtigste opgaver at uddanne børn og unge til at kunne forholde sig ansvarligt og solidarisk til udviklingen i verden. Holdningen til omverdenen bør bygge på viden og kritisk selvindsigt samt åbenhed og respekt over for andre lande og kulturer. Derfor er interkulturel kompetence også en nødvendighed som god medborger.

Det er vigtigt at definitionen på godt medborgerskab ikke baseres på en etnisk dansk model, som om indbegrebet af et godt medborgerskab er etnisk-dansk medfødt, det bør snarere baseres på en universel eviggyldig verdensborgermodel. ”Endemålet for al opdragelse må derfor være at gøre mennesket til verdensborger. Hvordan denne ide konkretiseres i forhold til nutidens problemer er en væsentlig opgave for skolen. Derfor kan det ikke nytte noget at skolen lukker sig om sig selv, og kun giver børnene sans for lokale værdier.” citat af Professor Peter Kemp i DPUs nyhedsbrev.

Det at tænke og fungere demokratisk er ikke noget man kan læse sig til – det er noget man skal oplæres i. Man kan undervise i demokratiske grundprincipper og opnå en viden om dem, men hvis fx undervisningssystemet ikke er demokratisk opbygget, så bliver demokratisk adfærd ikke en del af elevernes bagage. Kun ved at afprøve demokratiske processer i praksis kan man finde ud af hvordan demokrati fungerer. Det gælder fx fordelingen af taletid mellem lærer og elever, organiseringen og fordelingen af arbejdet og endelig holdningen til eleverne som samarbejdspartnere i undervisningen, både i lærer-elevrelationen og blandt eleverne indbyrdes.

Aktuelle terrorangreb og trusler fortæller os imidlertid at demokrati ikke er noget som bare er der – det skal forsvares fordi det sættes på prøve hver eneste dag. Derfor er en af skolens vigtigste grundlæggende udfordringer også at opøve eleverne i demokratiske principper gennem skolens egen demokratiske måde at fungere på og gennem undervisningen. Formålet er at sætte fremtidens danskere i stand til at forholde sig ansvarligt, aktivt og kritisk til den politiske udvikling både ude og hjemme, for i en globaliseret verden kan disse to niveauer ikke længere skilles ad.
Arbejdet med de interkulturelle og demokratiske kompetencer starter helt fra indskolingen, mens begrebet medborgerskab først er relevant at arbejde med i de ældre klasser.

Jeg har nedenfor samlet forskellige undervisningsideer og øvelser som med fordel kan indgå i arbejdet med at udvikle kompetencerne for globalt medborgerskab samt samlet en lang række henvisninger til andre gode undervisningsmaterialer og links.

Oxfams nøgleord for medborgerskab

Viden og indsigt Færdigheder Værdier og holdninger
Social retfærdighed og lighed Kritisk analysering Identitet og selvrespekt
Forskellighed Evne til at argumentere Empati
Globalisering og gensidig afhængighed Evne til at udfordre uretfærdigheder og uligheder Forsvar for social retfærdighed og lighed
Bæredygtig udvikling Respekt for mennesker og ting Akcept af og respekt for forskellighed
Fred og konflikt Samarbejde og konfliktløsning Omsorg for miljøet og indsats for bæredygtig udvikling
    Tillid til at mennesker kan gøre en forskel

I tillæg til denne artikkel er udarbejdet en række øvelser. Disse ligger under lærermenuens punkt: Pædagogiske metoder.

Derudover findes baggrundsmateriale om medborgerskab hjemmeside med undervisningsideer om medborgerskab i verden

http://medborger.net/medborgerskab.html

Aktuelle emner

 • Klædt på til verden

  - en håndbog til undervisere om interkulturel kompetence.

  Ny lærebog af Ellen Farr, Lilian Rhode og Lone Smidt , Geografforlaget, april 2009. Se også Brochuren for "klædt på til verden"

 • Verdensbørn

  Her møder vi børn fra hele verden gennem børnenes fortælling og deres billeder og tegningerne.

  Gennem filmklip møder vi børn fra Sydafrika, Cambodja, Vietnam, Thailand, Burma, Indien og Nepal, samt Grønland, Føræerne og Danmark. Materialet er beregnet til indskoling og mellemtrinnet.

  Se det omfattende materiale om verdenens børn.

 • Klima

  Talk klima

  Undervisningsmateriale målrettet 8.-10. kl. fra Dansk Røde Kors 2008. Se Røde Kors' materiale

 • Flygtninge

  Undervisningsforløb om flygtninge, årsager og vilkår.

  Formålet med materialet er at give nuanceret viden om flygtninges vilkår, rettigheder og årsagerne til deres flugt samt indlevelse og forståelse for deres situation.

  Se materialet om flygtninges vilkår..

 • Verdensmåls quiz

  Prøv din viden om FNs nye verdensmål for en bæredygtig udvikling.

  Se quizzen.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com